Chúc Mừng Trúng Tuyển

October 20, 2020

Danh sách những bạn đã trúng tuyển cao học, đại học, senmon đến ngày 20 tháng Mười năm 2020

Số thứ tựHọ tênLớpTrường trúng tuyển
1CHEN ANQIT1Đại học Hitotsubashi hệ Cao học
2GU SHENGJIET2Đại học quốc lập Yokohama hệ Cao học
3VONGTIP SUPHAVAREET3Trường Tokyo Kokusai Business College
4WANG DAOXINT3Đại học Iwate
5ZHANG JIAOT4Đại học Sophia
6XIE ZHIHAOT4Trường cao đẳng Tokyo Sushi Washoku
7FANG ZHENGT6Trường cao đẳng Tokyo Sushi Washoku
8NGÔ THỊ ÁNH TUYẾTT6Trường Tokyo Kokusai Business College
9LIU XIAOYUT9Trường senmon Business Prospera

Page Top