Buổi sinh hoạt đầu năm học

January 15, 2021

Trường đã tổ chức buổi hướng dẫn đầu năm cho các bạn học sinh mới vào ngày 7 tháng 1 năm 2021. Cảm ơn các bạn học sinh đã tham gia. Các thầy cô đã chụp rất nhiều ảnh. Mời các bạn cùng xem qua nhé.

Chuẩn bị hội trường

Học sinh đến rồi

Thầy Lô đang đứng đón

Các bạn đã tới đủ

Bắt đầu thôi nào cô Furukawa

Thầy Hayashi

Thầy Nagashima

Cô Miura

Thầy Noda

Thầy Mori

Thầy Mori nói về các quy tắc của nước Nhật và của học viện

Chú ý lắng nghe

Ghi chép

Các bạn rất nghiêm túc

Thầy Noda dễ thương

Ký tên xác nhận đã tham gia buổi sinh hoạt đầu năm

Vẫn là thầy Lô và cô Furukawa

Cô Chou đang dặn dò các bạn trước khi ra về

Lớp của mình ở đâu vậy ta?

Nụ cười sau khẩu trang của hai cô giáo ^__^

Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng đến tháng 3 năm 2022 nào!

Page Top